Завичајни музеј Књажевац
  • 08-16:00

Статут Завичајног музеја Књажевац
Правилник о организацији и систематизацији
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Програм рада

Програм рада за 2022. годину
Програм рада за 2021. годину
Програм рада за 2020. годину
Програм рада за 2019. годину
Програм рада за 2018. годину
Програм рада за 2017. годину
Програм рада за 2016. годину

Извештаји о раду

Извештај о раду за 2021. годину
Извештај о раду за 2020. годину
Извештај о раду за 2019. годину
Извештај о раду за 2018. годину
Извештај о раду за 2017. годину
Извештај о раду за 2016. годину
Извештај о раду за 2015. годину