Завичајни музеј Књажевац
  • 08-16:00

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 02/2020 је набавка добара – електричне енергије, ознака из општег речника набавке – 09310000

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 01/2020 су услуге обављања одређених послова (домар и референт у објектима Музеја)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке бр. 03/2019 је набавка добара – путничког моторног возила за потребе Завичајног музеја Књажевац

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке бр. 02/2019 је набавка добара – електричне енергије, ознака из општег речника набавке – 09310000

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 су услуге обављања одређених послова (портир/домар и референт у објектима Музеја)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – партија 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке бр. 1/2018 је набавка добара – електричне енергије, ознака из општег речника набавке – 09310000

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

Одлука о додели уговора

Предмет јавне набавке су добра – набавка електричне енергије, за потребе Завичајног музеја Књажевац.

13.02.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

Предмет јавне набавке бр. 2/2016 су услуге: Набавка услуге увођења система аутоматске дојаве пожара у Завичајном музеју Књажевац, на четири локација.

28.07.2016.

Конкурснa документацијa
Позив за подношење понуда

09.08.2016.
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација у поновљеном поступку
Позив за подношење понуда у поновљеном поступку

19.08.2016.

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке су добра – набавка електричне енергије, за потребе Завичајног музеја Књажевац.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација