Завичајни музеј Књажевац
  • 08-16:00

Археолошка поставка налази се у левом крилу зграде Завичајног музеја у Карађорђевој 15. Утемељена је као стална поставка 1996. године приликом ревитализације зграде. Концепт поставке припремили су др Петар Петровић и археолог Светозар Јовановић, по архитектонском решењу Симе Гушића. Модернизацију и адаптацију археолошке поставке приредила је 2011. године Бојана Илијић, кустос археолог.

Археолошка збирка садржи преко 2000 предмета пронађених на територији општине Књажевац. Садржи велики број значајаних и ретких налаза, као и мноштво карактеристичних предмета из праисторије, антике и средњег века. 

Изложбени простор археолошке збирке обухвата приземље и спрат левог крила зграде. Збирке су приказане тематски и хронолошки и обухватају периоде: праисторије, антике, и средњег века. У сталној поставци Завичајног музеја изложен је и део нумизматичке збирке.

Праисторијска збирка постављена је у приземљу левог крила зграде археолошке поставке. Садржи предмете из палеолита, неолита, енеолита, бронзаног и гвозденог доба. Предмети из периода антике и средњег века распоређени су у три просторије на спрату левог крила зграде. Археолошку поставку прате и додатно илуструју цртежи Драгослава Живковића.

На улазу у изложбени простор археолошке поставке налази се карта која приказује бројне регистроване локалитете књажевачке општине. У овом делу изложен је део збирке фосила Књажевчанина Банета Стојановића прикупљених на простору Валевачке реке.

Археолошки предмети су изложени у витринама на основу периода којима припадају: