Завичајни музеј Књажевац
  • 08-16:00

Археолошка поставка налази се у левом крилу зграде Завичајног музеја у Карађорђевој 15. Утемељена је као стална поставка 1996. године приликом ревитализације зграде. Концепт поставке припремили су др Петар Петровић и археолог Светозар Јовановић, по архитектонском решењу Симе Гушића.

У првој витрини налазе се предмети из античког периода са локалитета.

Изложени су предмети везани за архитектуру, грађевинарство и алатке које су коришћене у грађевини. Издвојени су предмети: опека са жигом кохорте II Aurelia Dardanorum из II века, фрагменти мермера као грађевински материјал, порфир. Од грађевинског алата издвојени су предмети: мистрија, длето, кламфе, висак.

Длето
Керамичка посуда

У другој витрини су предмети везани за грнчарство у римском периоду. Керамика због своје постојаности представља значајан археолошки материјал за тумачење прошлости. Издвојени су примери керамичких предмета: лончићи, зделе, жишци.

Трећа витрина у поставци садржи предмете који су везани за римску металургију. То су предмети који су коришћени у обради руде: рударски крампови, пећњак, остаци спаљене руде, тегови, шоље, и други предмети од метала – ножеви, брус, косир.

Тimacum Minus је био административно средиште ширег региона-територије, чија је привредна основа рударење. Оближњи обронци Старе планине богати бакром, златом и сребром, представљали су богат ресурс за експлоатацију и примарну прераду ових руда још у античко доба.

Посуда за ливење
Катанац

У четвртој витрини изложени су метални предмети: окови, копче, катанац у виду прстена, шило, бронзани жижак.

Проналаском самородног бакра зачета је технологија обраде метала. У почетку је заступљена техника хладног ковања, али касније развитком технике ливења почиње серијска производња предмета. Производи се накит, војна опрема, новац, ситна пластика.

Предмети који су рађени техником ливења су представљени у петој витрини и то су: фибуле, копче, медицински инструменти.

Копча
Стаклена посуда

У следећој шестој витрини налази се реплика катапулта (израда ученици Техничке школе Књажевац). Осим лаког наоружања у римској војсци употребљавале су се и бојне справе као што су катапулт, балиста за избацивање стрела, копља и др.

У седмој витрини прве просторије изложбеног простора налазе се вотивне плоче од мермера и представа Венере која се датира у период I-II века.

У наредној осмој витрини су постављене посуде од стакла; пехари, балсамарији, тоалетне бочице. Стакло се у антици користило за израду посуда, рађене су и мозаичке коцкице и прозорско стакло. Индустрија римског стакла развила се на темељима хеленистичке технолошке традиције. У I веку стакло је распрострањено на целој територији римског царства

У изложбеној поставци налази се изузетан примерак фибуле. То је луксузна сребрна фибула пронађена на некрополи Ропински поток крај Равне и представља врсту изузетног одликовања заслужним војним официрима. Фибула се истиче и украсом на луку израђеном у техници opus interassile, односно техником проламања танких металних нити, веома сличној данас познатој техници филиграна.

У овом делу приказана је и реплика римског оклопа и тунике (израда Н. Бангић и С. Милојковић).

Фибула од сребра
Наушнице

У деветој витрини изложени су предмети који су служили за свакодневну употребу: коштани чешљеви, игле.

У десетој витрини је изложен римски новац.

У другој изложбеној просторији су предмети са некрополе Слог из касноантичког периода и камена пластика. Изложене су парапетне плоче (део олтара у цркви), капител и импост капител. На локалитету Бараница-Војиновац откривена је парапетна плоча са стубом од мермера која се датује у V-VI век. Парапетне плоче су одвајале олтарни простор од наоса у цркви. У централној просторији изложбеног простора у три витрине изложени су предмети са некрополе Слог. У групу гробних налаза спадају предмети: огрлице, наруквице, минђуше, фибуле, копче. Гробни инвентар је карактеристичан за касну антику (IV-V век).


Остале археолошке збирке: