Zavičajni muzej Knjaževac
  • 08-16:00

Radno vreme svih objekata Zavičajnog muzeja Knjaževac

Radnim danima od 8.00 do 16.00
(sa korisnicima do 15.00)

Posete je moguće organizovati i van radnog vremena, vikendom i u toku praznika po prethodnoj najavi.

Zakazivanje grupnih, školskih i drugih organizovanih poseta

Tel: 019/731-407
Email: zmk@muzejknjazevac.org.rs

Zakažite posetu

Ulaznice*

  • 100 dinara za jedan objekat Zavičajnog muzeja Knjaževac
  • 150 dinara za dva objekta Zavičajnog muzeja Knjaževac
  • 200 dinara za tri objekta Zavičajnog muzeja Knjaževac

Ulaz je besplatan za učenike knjaževačkih vrtića i škola, osobe sa invaliditetom i njihovu pratnju, uz člansku kartu ICOM-a i Muzejskog društva Srbije, kolege iz drugih muzeja i srodnih naučnih i obrazovnih ustanova, novinare sa odgovarajućom legitimacijom.

Popusti i druge povlastice odobravaju se na upit. 

Programi Zavičajnog muzeja Knjaževac otvoreni su i besplatni za sve posetioce, osim posebnih edukativnih i kreativnih radionica u okviru programa Zavičajnog muzeja Knjaževac – Obrazovne avanture i posebne turističke ponude u Arheo-etno parku u Ravni.


Lokacije i bliže informacije

ZAVIČAJNI MUZEJ KNJAŽEVAC čuva i prikazuje vredno kulturno nasleđe knjaževačkog kraja. Muzejska postavka u zgradi iz 1906. godine prestavlja delove  arheološke, etnološke, kulturno-istorijske i umetničke zbirke. Muzejski eksponati iz okoline Knjaževca izloženi su hronološki i tematski sa ciljem da ilustruju život na ovim prostorima od praistorije do današnjih dana. Poseban kuriozitet predstavlja jednistvena zbirka dvopređnih čarapa, izložena kao zasebna celina „Muzej čarapa” u okviru stalne postavke.


Adresa

Zavičajni muzej Knjaževac
Karađorđeva 15
19350 Knjaževac

Kako do nas?

Zgrada Zavičajnog muzeja Knjaževac nalazi se na uzvišici, u blizini starog gradskog jezgra, iznad crkve sv. Đorđa, a preko puta Gimnazije. Do muzeja možete doći pešice, biciklom ili drugim prevoznim sredstvom. U neposrednoj blizini muzeja ne postoji praking ali je moguće kraće zadržavanje automobila ili autobusa ispred samog ulaza u muzej.

Parking

Najbliži uređeni parking nalazi se na 350 metara od muzeja, u centru grada kod Spomen parka, čiji je autor čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, u blizini Stare čaršije i šetališta na obali Svrljiškog Timoka. Moguće je kraće zadržavanje automobila ili autobusa ispred samog ulaza u muzej.

Zavičajni muzej Knjaževac
Karađorđeva 15
19350 Knjaževac

MUZEJ GRADA nalazi se u kući značajne istorijske ličnosti Alekse Ace Stanojevića, radikalskog prvaka, nekadašnjeg poslanika i predsednika Narodne skupštine Kraljevine Srbije. Kuća je spomenik kulture, sagrađena 1910. godine a nalazi se u Njegoševoj 6, sa stalnom postavkom koja rekonstruiše građanski enterijer sa kraja 19. i početka 20. veka. Izloženi predmeti i deo biblioteke pripadali su Aci Stanojeviću dok je deo eksponata dobijen na poklon od starih knjaževačkih porodica.


Adresa

Muzej grada u kući Alekse Ace Stanojevića
Njegoševa 6
19350 Knjaževac

Kako do nas?

Zgrada Muzeja grada nalazi se u centru grada, u blizini zgrade Opštine Knjaževac, zgrade Pošte i restorana Markov konak. Do Muzeja grada možete doći pešice ili prevozom. U neposrednoj blizini muzeja postoji organizovan i uređen parking prostor.

Parking

Najbliži uređeni parking nalazi se na 30 metara od muzeja, u centru grada preko puta zgrade Opštine Knjaževac i zgrade Pošte. Moguće je kraće zadržavanje automobila ili autobusa ispred samog ulaza u muzej.

Muzej grada u kući Ace Stanojevića

Njegoševa 6
19350 Knjaževac

ARHEO-ETNO PARK U SELU RAVNA pored Knjaževca, predstavlja kompleks muzeja na otvorenom. Arheološkom delu parka pripada istraživačka stanica sa arheološkom postavkom, konzervatorskom laboratorijom i spavaonama, smeštena u zgradi seoske škole sa početka 20. veka, lapidarijumom sa rimskim epigrafskim spomenicima sa obližnjeg arheološkog lokaliteta Timacum Minus. Deo etno parka čine objekti narodnog graditeljstva kao tipični primeri tradicionalne arhitekture knjaževačkog kraja (stambeni objekti, ambar, kazanica za pečenje rakije…), objekat sa konferencijskom salom, suvenirnicom i kafeterijom i sobama za smeštaj kao i grnčarska radionica sa replikom antičke peći i tradicionalnom kreamičkom peći. U podrumu „Velike kuće“ iz Gornje Kamenice osnovan je Muzej vina,  a čitav kompleks deo je Vinske rute Srbije.


Adresa

Selo Ravna
9km od Knjaževca

Kako do nas?

Arheo-etno park u Ravni nalazi se 9 km od Knjaževca, na samom ulazu u selo. Do Arheo-etno parka možete doći pešice, biciklom ili nekim drugim prevozom. Ako dolazite biciklom ili drugom vrstom prevoza iz pravca Knjaževca ka Zaječaru možete koristiti dva puta i to: magistralni put 35 i lokalni put koji od Knjaževca vodi preko sela Štipina, Potrkanje, Ravna do Debelice. Ako odlučite da koristite magistralni put 35 ka Zaječaru, skrenućete levo, odnosno desno ako dolazite iz pravca Zaječara ka Nišu na mestu označenom tablom Timacum Minus i lokalnim putem nakon 2 km doći ćete do parkinga ispred Arheo-etno parka koji se nalazi sa leve strane puta. Ukoliko odlučite da krenete lokalnim putem preko Štipine i Potrkanja možete uživati u lepotama plodne doline Belog Timoka, proći pored crkve sv. Bogorodice autora Branislava Mitrovića u selu Štipina, ili pored Vinarije Jović, proizvođača vrhunskih vina u selu Potrkanje.

Parking

U neposrednoj blizini muzeja postoji organizovan i uređen parking prostor. Arheo-etno park ima uređeni parking prostor uz sam kompleks. Ovde se mogu parkirati sva putnička vozila kao i autobusi. U kompleksu parka postoji i parking za bicikle

Arheo-etno park Ravna

Selo Ravna
9km od Knjaževca

TIMACUM MINUS je najstarije vojno utvrđenje u timočkoj oblasti. Lokalitet se nalazi nadomak sela Ravna, na obali Belog Timoka. Utvrđenje i prateće naselje datiraju iz 1. veka naše ere, u upotrebi su sve do Justinijanove obnove carstva u 6. veku. Unutrašnji prostor utvrđenja bio je ispunjen različitim građevinama (žitnica – horreum, štabska zgrada – principia…). Civilno naselje (vicus), razvijalo se uz vojni logor. U blizini utvrđenja, na padini brega Slog, otkrivena je velika nekropola sa brojnim i raznovrsnim nalazima i grobnim prilozima (nakit, keramičke i staklene posude, novac i dr.). Na obali Belog Timoka, stotinak metara od tvrđave, otkriveno je rimsko kupatilo – terme.


Adresa

Selo Ravna
9km od Knjaževca

Kako do nas?

Arheološko nalazište Timacum Minus nalazi se na 8 km od Knjaževca ispred sela Ravna. Do Timacum Minus-a možete doći pešice, biciklom ili nekim drugim prevozom. Ako dolazite biciklom ili drugom vrstom prevoza iz pravca Knjaževca ka Zaječaru možete koristiti dva puta i to: magistralni put 35 i lokalni put koji od Knjaževca vodi preko sela Štipina, Potrkanje, Ravna do Debelice. Ako odlučite da koristite magistralni put 35 ka Zaječaru, skrenućete levo, odnosno desno ako dolazite iz pravca Zaječara ka Nišu na mestu označenom tablom Timacum Minus i lokalnim putem nakon 1,7 km prateći signalizaciju doći ćete do arheološkog nalazišta koje se nalazi sa desne strane lokalnog puta. Do samog lokaliteta vodi makadamski put. Ukoliko odlučite da krenete lokalnim putem preko Štipine i Potrkanja možete uživati u lepotama plodne doline Belog Timoka, proći pored crkve sv. Bogorodice autora Branislava Mitrovića u selu Štipina, ili pored Vinarije Jović, proizvođača vrhunskih vina u selu Potrkanje.

Parking

Uz lokalitet ne postoji uređen parking ali je moguće kraće zadržavanje uz makadamski put.

U blizini lokaliteta postoji organizovan i uređen praking prostor ispred Arheo-etno parka u Ravni.

Timacum Minus

Selo Ravna
9km od Knjaževca


Pristupačnost

Zavičajni muzej Knjaževac je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Balkanske muzejske mreže www.bmuseums.net, Kulturnog nasleđa bez granica BiH www.chwb.org/bih, i Fondacije Stavros Niarkos, www.snf.org realizovao niz projekata u cilju unapređenja pristupačnosti muzeja.

Nabavljene su pokretne montažne rampe koje pomažu da se na mestima gde je to moguće prevaziđu fizičke barijere, a sadržaji i programi učine dostupnima osobama sa invaliditetom. Uređeno je dvorište objekta u Karađorđevoj 15 u cilju olakšanog pristupa i kretanja ka izložbenim prostorima, postavljena je rampa u galeriji muzeja u Karađorđevoj 15.

Montažne rampe moguće je postaviti u jednom delu Zavičajnog muzeja Knjaževac u Karađorđevoj 15 i na pojedinim objektima u Arheo-etno parku u Ravni po prethodnoj najavi. Donja etaža Muzeja grada u kući Ace Stanojevića će po otvaranju nove postavke biti dostupna osobama sa invaliditetom.

Napravljena je aplikacija za pametne uređaje – Vodič kroz muzej, koja omogućava pregledavanje delova postavki i zbriki nepristupačnih osobama smanjene pokretljivosti. Na određenim lokacijama postoje i monitori osetljivi na dodir sa instaliranim elektronskim vodičem i virtuelnom šetnjom kroz muzej. Postoji vodič na Brajevom pismu, video vodič na znakovnom jeziku, audio vodič na srspkom i engleskom jeziku.

Zavičajni muzej Knjaževac ima i posebnu internet prezentaciju namenjenu osobama sa invaliditetom http://acc.muzejknjazevac.org.rs/

Kroz projekat „Muzej za poneti – muzej za sve“ moguće je organizovati posetu stručnjaka muzeja vaspitnim, obrazovnim ili socijalnim ustanovama i tom prilikom korisnike i štićenike upoznati sa delovima bogatih zbirki muzeja. Stručne službe muzeja organizuju ove i druge programe namenjene osobama sa invaliditetom na upit i na osnovu prethodnih  konsultacija.

Za posetioce oštećenog vida postoji audio vodič na srpskom i engleskom jeziku kao i štampani vodič na Brajevom pismu, ali je zbog strukture prostora i fizičkih barijera neophodno posetu planirati iz pratnju. Određene predmete i replike moguće je upoznati dodirom.

Legende i tekstovi u postavkama objekta u Karađorđevoj 15 odštampane su sa uvećanjem, a postoje i lupe i uveličavajuće folije koje olakšavaju gledanje manjih predmeta. Postoji i jedan broj legendi štampanih na Brajevom pismu.

Za postioce oštećenog sluha postoji video vodič na znakovnom jeziku.

Za posetioce smanjene pokretljivosti obezbeđeni su virtuelni vodiči na tabletima koji omogućavaju pregled delova postavki muzeja nepristupačnih osobama smanjene pokretljivosti. U objektima muzeja u Karađorđevoj 15 i u Arheo-etno parku u Ravni postoje montažne rampe koje omogućavaju pristup određenih delova muzejskih postavki.

Galerija Zavičajnog muzeja Knjaževac u Karađorđevoj 15 ima pristupnu rampu i u potpunosti je pristupačna osobama smanjene pokretljivosti, ispred galerije se po potrebi postavlja i manja pokretna rampa.

U svim objektima muzeja na pristupačnim mestima nalaze se monitori sa ekranom osetljivim na dodir koji omogućavaju pregled muzejskih postavki.

Za arheološko nalazište Timacum Minus i Arheo-etno park u Ravni izrađena je posebna aplikacija za android uređaje na tri jezika (srpskom, engleskom i nemačkom) koja se može preuzeti sa Google Play Store-a, biće postavljene i interpretativne table na tri jezika (srpskom, engleskom i nemačkom), a deo informacija se može dobiti očitavanjem QR kodova postavljenih na određenim mestima.