Статут Завичајног музеја Књажевац

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Програм рада за 2019. годину
Програм рада за 2018. годину
Програм рада за 2017. годину
Програм рада за 2016. годину

Извештај о раду за 2018. годину
Извештај о раду за 2017. годину
Извештај о раду за 2016. годину
Извештај о раду за 2015. годину