Статут Завичајног музеја Књажевац

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Програм рада за 2022. годину
Програм рада за 2021. годину
Програм рада за 2020. годину
Програм рада за 2019. годину
Програм рада за 2018. годину
Програм рада за 2017. годину
Програм рада за 2016. годину

Извештај о раду за 2021. годину
Извештај о раду за 2020. годину
Извештај о раду за 2019. годину
Извештај о раду за 2018. годину
Извештај о раду за 2017. годину
Извештај о раду за 2016. годину
Извештај о раду за 2015. годину