Радно време свих објеката Завичајног музеја Књажевац

Радним данима од 8.00 до 16.00

Посете је могуће организовати и ван радног времена, викендом и у току празника по претходној најави.

Заказивање групних, школских и других организованих посета

Улазнице

100 динара за један објекат Завичајног музеја Књажевац

150 динара за два објекта Завичајног музеја Књажевац

200 динара за три објекта Завичајног музеја Књажевац

Улаз је бесплатан за ученике књажевачких вртића и школа, особе са инвалидитетом и њихову пратњу, уз чланску карту ICOM-а и Музејског друштва Србије, колеге из других музеја и сродних научних и образовних установа, новинаре са одговарајућом легитимацијом.

Попусти и друге повластице одобравају се на упит. 

Програми Завичајног музеја Књажевац отворени су и бесплатни за све посетиоце, осим посебних едукативних и креативних радионица у оквиру програма Завичајног музеја Књажевац - Образовне авантуре и посебне туристичке понуде у Архео-етно парку у Равни.

Приступачност

Завичајни музеј Књажевац је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, Балканске музејске мреже www.bmuseums.net, Културног наслеђа без граница БиХ www.chwb.org/bih, и Фондације Ставрос Ниаркос, www.snf.org реализовао низ пројеката у циљу унапређења приступачности музеја.

Набављене су покретне монтажне рампе које помажу да се на местима где је то могуће превазиђу физичке баријере, а садржаји и програми учине доступнима особама са инвалидитетом. Уређено је двориште објекта у Карађорђевој 15 у циљу олакшаног приступа и кретања ка изложбеним просторима, постављена је рампа у галерији музеја у Карађорђевој 15.

Монтажне рампе могуће је поставити у једном делу Завичајног музеја Књажевац у Карађорђевој 15 и на појединим објектима у Архео-етно парку у Равни по претходној најави. Доња етажа Музеја града у кући Аце Станојевића ће по отварању нове поставке бити доступна особама са инвалидитетом.

Направљена је апликација за паметне уређаје - Водич кроз музеј, која омогућава прегледавање делова поставки и збрики неприступачних особама смањене покретљивости. На одређеним локацијама постоје и монитори осетљиви на додир са инсталираним електронским водичем и виртуелном шетњом кроз музеј. Постоји водич на Брајевом писму, видео водич на знаковном језику, аудио водич на срспком и енглеском језику.

Завичајни музеј Књажевац има и посебну интернет презентацију намењену особама са инвалидитетом http://acc.muzejknjazevac.org.rs/

Кроз пројекат "Музеј за понети - музеј за све" могуће је организовати посету стручњака музеја васпитним, образовним или социјалним установама и том приликом кориснике и штићенике упознати са деловима богатих збирки музеја. Стручне службе музеја организују ове и друге програме намењене особама са инвалидитетом на упит и на основу претходних  консултација.

За посетиоце оштећеног вида постоји аудио водич на српском и енглеском језику као и штампани водич на Брајевом писму, али је због структуре простора и физичких баријера неопходно посету планирати из пратњу. Одређене предмете и реплике могуће је упознати додиром.

Легенде и текстови у поставкама објекта у Карађорђевој 15 одштампане су са увећањем, а постоје и лупе и увеличавајуће фолије које олакшавају гледање мањих предмета. Постоји и један број легенди штампаних на Брајевом писму.

За постиоце оштећеног слуха постоји видео водич на знаковном језику.

За посетиоце смањене покретљивости обезбеђени су виртуелни водичи на таблетима који омогућавају преглед делова поставки музеја неприступачних особама смањене покретљивости. У објектима музеја у Карађорђевој 15 и у Архео-етно парку у Равни постоје монтажне рампе које омогућавају приступ одређених делова музејских поставки.

Галерија Завичајног музеја Књажевац у Карађорђевој 15 има приступну рампу и у потпуности је приступачна особама смањене покретљивости, испред галерије се по потреби поставља и мања покретна рампа.

У свим објектима музеја на приступачним местима налазе се монитори са екраном осетљивим на додир који омогућавају преглед музејских поставки.

За археолошко налазиште Timacum Minus и Архео-етно парк у Равни израђена је посебна апликација за андроид уређаје на три језика (српском, енглеском и немачком) која се може преузети са Google Play Store-a, биће постављене и интерпретативне табле на три језика (српском, енглеском и немачком), а део информација се може добити очитавањем QR кодова постављених на одређеним местима. 

Више инфромација у вези приступачности музеја, у циљу планирања посете можете добити на упит путем е-mail-a: muzejknjazevac@mts.rs, или контакт телефона +381/19 731 407.