Археологија и нумизматика

Иновирана археолошка поставка налази се у левом крилу зграде Завичајног музеја у Карађорђевој 15. Утемељена је као стална поставка 1996. године приликом ревитализације зграде. Концепт поставке припремили су др Петар Петровић и археолог Светозар Јовановић, по архитектонском решењу Симе Гушића. Иновирана је и отворена за јавност 2010. године заједно са етнолошком поставком чији је аутор Душица Живковић, етнолог музеја.

Археолошка збрика садржи преко 2000 артефаката пронађених на територији општине Књажевац сакупљених у току 45 година рада музеја. Садржи велики број значајаних и ретких налаза, као и мноштво карактеристичних предмета из праисторије, антике и средњег века. 

Изложбени простор археолошке збирке обухвата приземље и спрат левог крила зграде. Збирке су приказане тематски и хронолошки и обухватају периоде: праисторије, антике, и средњег века. У сталној поставци Завичајног музеја изложен је и део нумизматичке збирке.

Праисторијска збирка постављена је у приземљу левог крила зграде археолошке поставке. Садржи предмете из палеолита, неолита, енеолита, бронзаног и гвозденог доба. Артефакти из античког и средњовековног периода су распоређени у три просторије на спрату левог крила зграде. Археолошку поставку прате и додатно илуструју цртежи Драгослава Живковића, рађени угљеном на платну.

Посета почиње картом општине која приказује бројне регистроване локалитете књажевачке општине.

Археолошки предмети су изложени у витринама на основу периода којима припадају: