1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Архео - етно парк Равна

Село Равна налази се 8 км северно од Књажевца, на југоисточним падинама Тупижнице.

Најстарије куће у селу саграђене су почетком века као и зграда школе (1906.) данас и сама споменик културе. По пројекту Завода за заштиту споменика културе из Ниша од 1978. године ради се на уређењу музеја у слободном простору („in citu“) у Равни. Основна замисао је да се илуструје амбијент патријахалне заједнице /задруге 19. века са стамбеним и привредним зградама као њеним деловина. Овакав начин улагања омогућио је да се сачува дугогодишње искуство и домет народног градитељства али и да се омогући непосредан контакт посетиоца са предметима, деловима традиционалне културе становања и објектима народне архитектуре овог краја.

Близина важног археолошког  локалитета – античког насеља Timacum Minus али и целокупна сеоска атмосфера Равне, утицали су на избор локалитета за ову врсту пројекта. Због затечене хомогене целине било је могуће уз мале корекције створити амбијент погодан за излагање ове врсте музејске грађе. Ипак, због недостатка финансијских средстава овај простор још увек није дефинисан као окућница (нема плетене ограде, капије и других предвиђених ствари) али се захваљујући сеоском амбијенту, објектима пренетим са места на којима нису били делови аутентичних целина, већ и усамљених по стилу и карактеру, препознаје идеја људи одговорних за конципирање изложбеног простора.

СЕОСКА КУЋА I саграђена је крајем XIX века, а пренета је из Горње Каменице. Припада моравском типу куће, са предње стране има трем са „ћошком“, у доњем делу има подрум са одвојеним мањим одељењем – пивницом, а на спрату су три просторије: „ижа“-кухиња са огњиштем у средини, лево је девојачка соба која је служила за припрему мираза или прву брачну ноћ „младожењци“, десно је гостињска соба  „голема соба“. У овој кући, копији оригинала из XIX  века, у подруму је постављена изложба о винарству овог краја. Она садржи справе коришћене за добијање и чување вина (посуде, пехари, амфоре са оближњег локалитета) као и документа која говоре о трговини вином с почетка века и фотографије које говоре о дугој традицији виноградарства и винарства овог краја (још од античког доба). У пивници су изложени производи и стара технологија ППК „ЏЕРВИН“, као покровитеља ове изложбе. На спрату, у „ижи“ приказано је огњиште са деловима покућства и кухињског намештаја. Овде посетиоци могу сами да пеку погаче, кукуруз, кувају чај и ракију/вино, тако да могу да осете дух старих времена. Девојачка соба са употребним предметима: креветом, сандуком за одећу, разбојем ....добила је свој некадашњи изглед. У гостинској соби су у витринама изложени делови одеће, накит, музички инструменти, традиционална грнчарија. Овде се повремено организују вечери народних песама и игара, а све са циљем да се реконструише ентеријер са етнолошким материјалом прикупљеним на подручју књажевачког краја.

СЕОСКА КУЋА II с краја XIX века , саграђена је у бондруку са подужним тремом, пренета је из Берчиновца, и у потпуности реконструисана од аутентичног материјала. У унутрашњости, подељена на „ижу“ са огњиштем и собу, реконструисан је ентеријер куће једне скромне сеоске породице са вредним примерцима локалног занатства, декорисаних дуборезом и бојених (наћве, орман, полице и др.).
АМБАР карактеристичан за књажевачки крај, једини је привредни објекат. Он има подрум и кош, пренесен је из Белог Потока, а потиче из XIX века. Подељен је на  „пресеке“, одељке за смештај житарица, а сам подрум са стубовима има више намена (смештај алата, вина и сл.). Поред амбара, у слободном простору,  изложени су предмети који припадају сеоском домаћинству, а све ређе се налазе у употреби: кочије, рало, саонице, „трмке“ за пчеле, казан за печење ракије из Причевца са лулом од трешњиног дрвета.
Изложени предмети ће, када овде буду пренети и други пописани предмети смештени у одговарајући амбијент, добити своја коначна окружења. Околни простор пружа могућности за формирање већег изложеном простора који би у сарадњи са осталим музејима  у региону, могао да прикаже традиционално градитељство Тимочке крајине.

СТАРА СЕОСКА ШКОЛА-ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА

ЛАПИДАРИЈУМ се налази у школском дворишту у Равни и обухвата збирку камених споменика пронађених приликом археолошких истраживања у периоду од 1975.-1990.године. Они су махом извађени из бедема утврђења или су добијени на поклон од мештана и колекционара Љубише Рајковића-Кожељца. У питању су обично надгробни споменици,  почасни споменици, жртвеници, а сви са натписом. Они су веома важан и поуздан извор за проучавање и познавање војних, административних, етничких, друштвених, културних и верских збивања о којима, осим штурих података у записима или још недовољним археолошким налазима нема довољно података. Римски споменици са натписом из Равне налазе се у Музеју у Нишу (лапираиум у нишкој тврђави).

 

Карађорђева 15
19350 Књажевац                
тел / фаx:
019/731-407 , 019/730-665
muzejknjazevac@mts.rs

  

Радно време Завичајног музеја сваког радног дана од понедељка до петка у временском периоду од  08 до 16
(за организоване групе могућ обилазак и ван радног времена на основу предходног договора на контак телефон или е маил музеја )